Zielone schody i balustrada

Pod koniec maja zakończyliśmy realizacje szczególnego projektu. Architekt zaproponował inwestorowi schody wykonane ze stali. Zgodnie z dostarczonymi szkicami stanęliśmy przed wyzwaniem zaprojektowania konstrukcji wolno stojącej.

Trepy i spoczniki wspornikowe są przykręcone śrubami do trzonu schodów, dzięki temu można je w razie potrzeby rozkręcić. Musieliśmy uzyskać sztywność, która pozwala bezpiecznie chodzić po schodach. Osiągnęliśmy założony cel konstrukcyjny. Wykonaliśmy konstrukcję z blach stalowych, wspawując wzmocnienia. Trepy i spoczniki usztywnia kształt uzyskany przez krępowanie grubych blach salowych.
 

Kolejnym wyzwaniem było umocowanie balustrady na jak najmniejszej ilości słupków. Ponieważ schody są w prywatnej rezydencji, więc można było przyjąć, że właściciele nie będą mocować się z balustradą, a jedynie używać jej dla przeznaczonego celu ;)

Wszystkie te zabiegi pozwoliły na wykonanie balustrady lekkiej z elementów stalowych, lakierowanych i mosiężnych, satynowanych i lakierowanych.